Tin cập nhật các trường Anh ngữ trong tuần 1 & 2 tháng 7, 2017
Tin tức

Bản tin cập nhật của các trường Anh ngữ trong tuần 1 & 2 tháng 7, 2017

Tin cập nhật các trường Anh ngữ trong tuần 1 & 2 tháng 7, 2017

Trong 2 tuần vừa qua, các trường Anh ngữ tại Philippines đã có những hoạt động gì nổi bật? Chúng ta hãy cùng theo dõi nhé:

Số lượng học viên Việt Nam đang theo học tại các trường Anh ngữ:

CPILS: 26 học viên

Fella: 12 học viên

QQ: 8 học viên

Pines: 8 học viên

EV: 20 học viên

Philinter: 40 học viên

We: 4 học viên

Bảng tin tuần qua của các trường:

Trường Anh ngữ Fella:

Bảng tin trường Anh ngữ Fella tuần 2 tháng 7, 2017
Bảng tin trường Anh ngữ Fella tuần 2 tháng 7, 2017

Trường Anh ngữ CIA:

Bảng tin trường Anh ngữ CIA ngày 10 tháng 7, 2017
Bảng tin trường Anh ngữ CIA ngày 10 tháng 7, 2017

Trường Anh ngữ CPILS:

Bảng tin CPILS tuần 1 tháng 7, 2017
Bảng tin CPILS tuần 1 tháng 7, 2017

Trường Anh ngữ WE:

Bảng tin WE tháng 6, 2017
Bảng tin WE tháng 6, 2017
Bảng tin WE tháng 6, 2017
Bảng tin WE tháng 6, 2017

Trường Anh ngữ EV:

Bảng tin trường Anh ngữ EV tháng 6, 2017
Bảng tin trường Anh ngữ EV tháng 6, 2017

0 comments on “Bản tin cập nhật của các trường Anh ngữ trong tuần 1 & 2 tháng 7, 2017

Trả lời tại đây

%d bloggers like this: